Cyberlab - Forenzní laboratoř

Forenzní laboratoř

Expertní služby v oblasti forenzní analýzy ICT.

Forenzní analýza se zabývá digitálními technologiemi ve všech podobách – kromě počítačů například i mobilními telefony, mobilními sítěmi, datovými médii a mnohým dalším. Laicky řečeno, analyzujeme jakákoliv digitální data s cílem určit, co se stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo a koho se to týká.

Forenzní analýza počítačů a počítačových systémů definujeme jako souhrn technik a nástrojů k hledání důkazů na počítači či v systému.

Forenzní analýza digitálních dat definujeme jako užití vědecky odvozených a osvědčených metod k izolování (ochraně), sběru, zhodnocení, identifikaci, analýze, interpretaci, dokumentaci a prezentaci digitálních důkazů ze zdrojů digitálních dat s cílem usnadnění rekonstrukce událostí shledaných zločinnými nebo k odhalení neautorizovaných akcí, které působí rušivě na plánovaný běh operací.

Forenzní analýza probíhá ve třech etapách:

      1. Sběr důkazů, což znamená, že tyto důkazy musíme z původního pracovního média vyextrahovat na jiné médium anebo do formy vhodné pro tisk.
      2. Identifikace důkazů -znamená v počáteční fázi identifikaci samotných relevantních médií, na kterých by se mohly důležité informace nacházet. Podstatou je to, že samotné médium (pevný disk, USB flash disk atd.) není samo o sobě důkazem, ale pouze zdrojem takových důkazů. Ve fázi analýzy má identifikace důkazů co do činění s identifikací jednotlivých dat a informací.
      3. Interpretace informací, případně důkazů, může být klíčová. Díky dostupnosti různých skriptů a GUI utilit pro extrahování takových informací mohou být informace získány prakticky kýmkoliv. Ale správně je vyložit je věc druhá.

Nedílnou a podstatnou součástí našich služeb je dokumentace ve smyslu zaznamenávání všeho, co děláme. A to opravdu všeho od začátku až do konce. Kvůli tomu, že jako experti budete moci kdykoli prokázat jak jsme postupovali, či jaké všechny kroky jsme podnikli.

Za důležitou považujeme i naši schopnost zjištěné skutečnosti ve vhodné formě prezentovat. Těžko lze vrcholovému managementu sdělovat zjištěné skutečnosti například výpisem logů aplikací nebo na takové odborné úrovni, že tomu management prostě nebude rozumět.

Ceník

Cena zakázek začíná od 6 000,- Kč a každá zakázka, resp. projekt je jiný protože jsou jiné i jejich cíle, pracnost a zdroje. Celková cena vychází z jednotkové sazby 2000,- Kč za hodinu a počtu vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin. Při dlouhodobější kontraktu poskytujeme slevu ve výši 20%.

Možnou variantou je fixní odměna při splnění dohodnutých parametrů zadání. Tato fixní odměna je pak neměnná i v případě, že se zvýší námi odhadnutá pracnost a časová náročnost.

Balíček 3v1

3 zákony 1 test

Technické posouzení souladu s požadavky zákonů v oblasti GDPR, eIDAS a kybernetické bezpečnosti.

Outsourcing DPO

DPO jako služba

Pověřenec pro ochranu osobních údajů rychle a kvalitně.

Penetrační testy

Penetrační testy

Penetrační testy jako osvědčená metoda hodnocení úrovně bezpečnosti.

CyberLab CZ s.r.o.

Drůbežářská 837/27, Libuš, 142 00 Praha 4