Cyberlab - balíček 3v1

3 zákony 1 test

Technické posouzení souladu s požadavky zákonů v oblasti GDPR, eIDAS a kybernetické bezpečnosti.

Co mají společného následující předpisy:
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Nařízení eIDAS) a zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR a zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Společným jmenovatelem je to, že řeší oblast ICT služeb a to vždy z trochu jiného úhlu pohledu. Každý z nich přitom definuje technické požadavky, které musí ICT řešení splňovat z právě jen z jejich úhlu pohledu.

Kombinujeme požadavky a postupy tak, abychom ověřili shodu technických parametrů ICT služeb či systémů s požadavky výše uvedených předpisů ale i dalších norem. Obsahem produktu 3v1 je tak následující hodnocení:
  • Hodnocení technické shody s požadavky eIDAS
  • Hodnocení technické shody s požadavky GDPR 
  • Hodnocení technické shody s požadavky ZoKB
  • Hodnocení technické shody s požadavky ISO/IEC 27001
  • Hodnocení technické shody s požadavky PCI-DSS
  • Hodnocení technické shody s požadavky OWASP-TOP 10
  • Hodnocení technické shody s požadavky COBIT/ITIL

Výsledkem je protokol o shodě s výše uvedenými předpisy, kde je jednoznačně zachycen stav ICT služeb či řešení k datu vzniku protokolu.

V případě nedostatků navrhujeme opatření vedoucí k jejich nápravě.

Předcházíme tak situaci, kdy jeden problém v ICT může být znamenat porušení hned několika předpisů či norem s rizikem následujících sankcí.

Ceník

Cena za jedno posouzení u jedné organizace začíná na 30 000,- Kč s tím, že každá zakázka, resp. projekt je jiný protože jsou jiné i jejich cíle, pracnost a zdroje.

Celková cena je kalkulována na základě jednotkové sazby 1500,- Kč za hodinu práce a odhadu odpracovaných hodin.
Celková cena je pak neměnná i v případě, že se zvýší námi odhadnutá pracnost.

Outsourcing DPO

DPO jako služba

Pověřenec pro ochranu osobních údajů rychle a kvalitně

Penetrační testy

Penetrační testy

Otestujeme stav Vašeho zabezpečení.

Forenzní laboratoř

Forenzní laboratoř

Expertní služby v oblasti forenzní analýzy ICT.

CyberLab CZ s.r.o.

Drůbežářská 837/27, Libuš, 142 00 Praha 4