Cyberlab - Outsourcing DPO

DPO jako služba

Pověřenec pro ochranu osobních údajů rychle a kvalitně.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR k datu své účinnosti (25. května 2018) zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU.

Jednou z významných novinek, kterou Nařízení přináší do českého právního řádu, je role tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO). Pozici pověřence pro ochranu osobních údajů může správce nebo zpracovatel obsadit jak svým pracovníkem (zaměstnancem), tak externě spolupracující osobou nebo organizací, která bude své úkoly plnit na základě smlouvy o poskytování služeb.

Naše společnost nabízí plnění povinností pověřence pro ochranu osobních údajů na základě smlouvy o poskytování služeb, přičemž naše služby jsou zajištěny pracovníky, kteří jsou pravidelně školení a vzděláváni a jsou držiteli osobních certifikátů.

Ceník

Cena za měsíční služby DPO u jedné organizace (správce či zpracovatel) začíná na 12 000,- Kč s tím, že se jedná o rutinní činnost, tj. po implementaci opatření ke splnění požadavků předpisů. Cena je rovněž ovlivněna rozsahem osobních údajů, které klient zpracovává.

Cena za práce spojené s implementací požadavků Nařízení je kalkulována na základě jednotkové sazby 1500,- Kč za hodinu práce a odhadu odpracovaných hodin.

Balíček 3v1

3 zákony 1 test

Technické posouzení souladu s požadavky zákonů v oblasti GDPR, eIDAS a kybernetické bezpečnosti.

Penetrační testy

Penetrační testy

Penetrační testy jako osvědčená metoda hodnocení úrovně bezpečnosti.

Forenzní laboratoř

Forenzní laboratoř

Expertní služby v oblasti forenzní analýzy ICT.

CyberLab CZ s.r.o.

Drůbežářská 837/27, Libuš, 142 00 Praha 4